Privacy Verklaring Lumado

Deze verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Lumado bv, Baronielaan 84, 4818 RC Breda, Kamer van Koophandel 65377206, hierna te noemen Lumado.

Wij respecteren uw privacy en zullen de (contact)gegevens die wij op deze website verzamelen vertrouwelijk behandelen overeenkomstig de wettelijke eisen op dit gebied. Het betreft alleen de contactgegevens die u zelf invult op het contactformulier, als u een vraag heeft of wenst dat wij contact met u opnemen.

Deze gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt om uw vraag of vragen te beantwoorden c.q. om contact met u op te nemen. Naar aanleiding hiervan ontvangt u van ons geen andere mails, nieuwsbrieven, aanbiedingen e.d. Het betreft hierbij uitsluitend uw naam, mailadres en telefoonnummer zoals u die zelf opgeeft.

De gegevens worden opgeslagen binnen Nederland. Als het contact via het contactformulier niet leidt tot een verdergaande (klant)relatie, worden deze gegevens na drie maanden vernietigd. Op grond van de AVG heeft u diverse rechten, waaronder het recht op inzage, het recht op rectificatie en het recht op vergetelheid. Op verzoek verstrekken wij u hierover meer informatie.